Zero One Zero One                                                                                                        home | thumbnails | next 

     1994

     80x116     ( 32x46 in )